پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر

دسته بندي : مهندسی » مهندسی عمران
در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و نمودار به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف زمين لرزه (Earthquake):

2- تعریف لرزه‌شناسي(Seismology):

3- تعریف لرزه‌نگار (Seismograph):

4- تعریف لرزه‌نگاشت(Seismogram):

5- تعریف كانون زمين لرزه (Hypocenter):

6- تقسیم بندی زلزله بر اساس عمق:

7- زلزله های کم عمق:

8- زلزله های با عمق متوسّط:

9- زلزله های عمیق:

10- مركز سطحي (Epicenter):

11- پيش لرزه (foreshock):

12- پس لرزه(aftershock) :

13- مكانيسم شكل‌گيري زمين لرزه :

14- امواج لرزه ای :

15- امواج

16- داخلی (Body waves):

17- امواج سطحي(Surface waves) :

18- استفاده ازامواج زمین لرزه به عنوان ابزاری برای شناخت درون زمین :

19- امواج P یا طولی(Primary waves) :

20- امواج S یا عرضی(Secondary waves) :

21- امواج سطحي (Surface waves) :

22- انواع امواج سطحی :

23- امواج ریلي(Rayleigh wave) :

24- امواج لاو(Love wave) :

25- تصویر نحوه انتشار و ارتعاش امواج لرزه ای :

26- سرعت امواج زمين‌لرزه :

27- روش تعيين محلّ زمين‌لرزه :

28- نمودار مسافت-زمان برای تعیین فاصله مرکز سطحی زمین لرزه :

29- پلان مرکز سطحی زمین لرزه که با استفاده از فاصله به دست آمده از سه ایستگاه لرزه شناسی :

30- شدّت و بزرگي زمين‌لرزه :

31- مقیاسی تحت عنوان «بزرگي زمين‌لرزه» Magnitude :

32- روش تعیین شدّت زلزله :

33- منحنی های هم لرزه :

34- مقياس اصلاح شده ريشتر :

35- تعريف بزرگي زلزله :

36- مقياس ريشتر لگاريتمي :

37- رابطه بين بزرگي و ميزان انرژي آزاد شده در كانون زمين لرزه :

38- انواع زمین لرزه از نظر منشأ :

39- زمین لرزه های تکتونیکی (Tectonic Earthquakes):

40- زلزله های درون صفحه ای (intraplate) :

41- زمین لرزه های آتشفشانی(Volcanic Earthquakes):

42- زمین لرزه های فروریزشی(Collapse Earthquakes):

43- زمین لرزه های ناشی از انفجار(Earthquakes Explosions):

44- زمین لرزه های القایی(Induced Earthquakes):

45- مهمترین مناطق لرزه خیز زمین :

46- نقشه گسترش جهانی زمین لرزه ها در مدّت 9 سال :

47- گسل و زلزله :

48- گسل های فعّال:

49- گسل های غیر فعّال:

50- مهمترین عوامل مؤثر بر میزان خطرات ناشی از زمین لرزه :

51- ویژگی های زلزله - شدّت، بزرگی، مدّت و عمق کانون زلزله :

52- شرایط زمین شناسی منطقه :

53- وضعیّت ساختمان های منطقه :

54- جمعیّت، تراکم ساختمان ها و زمان وقوع زلزله :

55- آثار سطحی زلزله :

56- لرزه خیزی ایران :

57- نقشه گسل های ایران :

58- لرزه خیزی تهران :

59- گسل هاي اصلی تهران :

60- خطرات زلزله تهران :

61- ایمنی در برابر زلزله :

62- اقدامات ضروری براي تهران :

63- پیش بینی زمین لرزه :

:Image result for ‫زمین لرزه‬‎
دسته بندی: مهندسی » مهندسی عمران

تعداد مشاهده: 41 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 134

حجم فایل:7,231 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و نمودار به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

  1- تعریف زمين لرزه (Earthquake):

  2- تعریف لرزه‌شناسي(Seismology):

  3- تعریف لرزه‌نگار (Seismograph):

  4- تعریف لرزه‌نگاشت(Seismogram):

  5- تعریف كانون زمين لرزه (Hypocenter):

  6- تقسیم بندی زلزله بر اساس عمق:

  7- زلزله های کم عمق:

  8- زلزله های با عمق متوسّط:

  9- زلزله های عمیق:

  10- مركز سطحي (Epicenter):

  11- پيش لرزه (foreshock):

  12- پس لرزه(aftershock) :

  13- مكانيسم شكل‌گيري زمين لرزه :

  14- امواج لرزه ای :

  15- امواج

  16- داخلی (Body waves):

  17- امواج سطحي(Surface waves) :

  18- استفاده ازامواج زمین لرزه به عنوان ابزاری برای شناخت درون زمین :

  19- امواج P یا طولی(Primary waves) :

  20- امواج S یا عرضی(Secondary waves) :

  21- امواج سطحي (Surface waves) :

  22- انواع امواج سطحی :

  23- امواج ریلي(Rayleigh wave) :

  24- امواج لاو(Love wave) :

  25- تصویر نحوه انتشار و ارتعاش امواج لرزه ای :

  26- سرعت امواج زمين‌لرزه :

  27- روش تعيين محلّ زمين‌لرزه :

  28- نمودار مسافت-زمان برای تعیین فاصله مرکز سطحی زمین لرزه :

  29- پلان مرکز سطحی زمین لرزه که با استفاده از فاصله به دست آمده از سه ایستگاه لرزه شناسی :

  30- شدّت و بزرگي زمين‌لرزه :

  31- مقیاسی تحت عنوان «بزرگي زمين‌لرزه» Magnitude :

  32- روش تعیین شدّت زلزله :

  33- منحنی های هم لرزه :

  34- مقياس اصلاح شده ريشتر :

  35- تعريف بزرگي زلزله :

  36- مقياس ريشتر لگاريتمي :

  37- رابطه بين بزرگي و ميزان انرژي آزاد شده در كانون زمين لرزه :

  38- انواع زمین لرزه از نظر منشأ :

  39- زمین لرزه های تکتونیکی (Tectonic Earthquakes):

  40- زلزله های درون صفحه ای (intraplate) :

  41- زمین لرزه های آتشفشانی(Volcanic Earthquakes):

  42- زمین لرزه های فروریزشی(Collapse Earthquakes):

  43- زمین لرزه های ناشی از انفجار(Earthquakes Explosions):

  44- زمین لرزه های القایی(Induced Earthquakes):

  45- مهمترین مناطق لرزه خیز زمین :

  46- نقشه گسترش جهانی زمین لرزه ها در مدّت 9 سال :

  47- گسل و زلزله :

  48- گسل های فعّال:

  49- گسل های غیر فعّال:

  50- مهمترین عوامل مؤثر بر میزان خطرات ناشی از زمین لرزه :

  51- ویژگی های زلزله - شدّت، بزرگی، مدّت و عمق کانون زلزله :

  52- شرایط زمین شناسی منطقه :

  53- وضعیّت ساختمان های منطقه :

  54- جمعیّت، تراکم ساختمان ها و زمان وقوع زلزله :

  55- آثار سطحی زلزله :

  56- لرزه خیزی ایران :

  57- نقشه گسل های ایران :

  58- لرزه خیزی تهران :

  59- گسل هاي اصلی تهران :

  60- خطرات زلزله تهران :

  61- ایمنی در برابر زلزله :

  62- اقدامات ضروری براي تهران :

  63- پیش بینی زمین لرزه :

  :Image result for ‫زمین لرزه‬‎