کتاب گوهر شب چراغ 1

دسته بندي : کتاب » ادیه , نسخه خطی و علوم غریبه
 یکی از کتابهای علوم غریبه است . که از این کتب به عنوان طلسمات و ختم طب سنتی استفاده های زیادی میشود .
مطالب این کتاب نایاب شامل علوم غریبه، انواع دعاها و اسامی اعظم، طب سنتی، کیمیاگری، تسخیر جن، علم شیمی، خواص پنهانی گیاهان و حیوانات، دعاهای مجرب، علم نجوم و …. است.

فهرست مطالب کتاب:
کتاب گوهر شب چراغ

    جهت قوه حافظه – تقویت حافظه و ذهن و هوش و آیه ای جهت تقویت آن
    جهت اولاد شدن پسر و ادعیه آن
    جهت توانگری عظیم که حساب آن عاجز باشید و ادعیه آن
    هرگاه چشم زاغ همراه کسی باشد
    جهت تعجیل رزق و روزی بسیار زیاد این ادعیه و طلسم بسیار مجرّب است
    جهت احضار مشروع و روش آن
    اگر خواهی هر چه بشنوی یاد بگیری این اسم را بنویس پشت دست و…
    خواص اسم اعظم که آن بر دو قسم است که خاص و عام خوانند و طریقه آن
    خواص اسم مبارکه الواجد
    جهت خفاء از انظار خصوصاً از خصوم و اشرار این طلسم بر کف دست نویسد
    اگر زنی او را فرزند نشود این آیه کریمه با حروف مقطعه را…
    محفوض ماندن از آفات و بلیات و آیه کریمه آن
    اگر خواهی رقعه ای (نامه) به کسی بنویسی بجهت مطلبی که خواهی زود روا شود…
    طریقه ختم سوره مبارکه یس و خواص آن
    طریقه ختم آیۀ الکرسی شریف و خواص آن
    بجهت حصول مقاصد این آیه را…
    خواندن حرف میم بجهت امتناع مطلوب از اجابت…
    تعلیغات گوهر شب چراغ
    خواص نماز قلی
    خواص آب قلیائی
    خوردن نان در تاریکی
    در باب شعشعه
    احادیث ائمه در باب نماز و حاجات
    جلائل نعم الهیّه دعائی است جامع عوائد دنیویّه و اخرویّه بجربه مجرّبین هم رسیده است…
    هرگاه کسی در شب جمعه هفت بار این دعا را بخواند و هفتاد بار صلوات فرستد خداوند متعال او را غنیّ گرداند
    بجهت شفاء امراض و دفع سحر و جادو و طلسم و بلاها این ادعیه راخواند…
    خواص و فواید چهار اسم شریف که چهار رکن عرش الهی است

کتاب گوهر شب چراغ

    خواص و فوائد صلوه لیل و نماز شب جلب رزق و وسعت روزی و مال حلال دست یافتن
    هرگاه آیه الکرسی را خوانید هزار بدی از دنیا و هزار مکروه و بدی از آخرت و…
    دعای سیفی و خواص آن که به دعای بطمطام معروف است
    بجهت خوف از صاحب سلطنت و امر دیگری ادعای تجربه شده است
    دفع کیک و پشه و مگش این عمل انجام شود
    جهت اموال دزدیده شده
    خواص آیات قرآن
    دیدن عجایب با خواندن سوره مبارکه یس
    جهت نزله
    حقیقت اسم اعظم الهی
    هرچه خواهی از خداوند بواسطه علم بخواه و علم را شفیع
    قوّت و رفع سفیدی چشم
    ذکر مبارکه قوی جهت غلبه بر دشمن
    رفع فقر و پریشانی
    باب عروج ارواح
    جهت نورانید دل و قلب و غنای آن و دولت بحدّی که مردم آن بلاد باواحتیاج پیدا کنند
    غلبه بر دشمنان و تمام محتاج باو شوند و قرض او اداء شود و ادعیه آن…
    جهت درد دندان و خرابی و علاج آن
    مستحبات شرعیّه
    اگر کسی را دوست داشه باشی
    اقبال در عبادات بلخصوص صلوه فتح
    برای ذهاب هم و غم و بر طرف شدن کدورت
    بجهت عزت و دولت و ثروت
    غنی شدن از مال دنیا و به درجه بلند مقامی راه یافتن
    و هزاران مطالب و ادعیه های مختلف دیگر…..
دسته بندی: کتاب » ادیه , نسخه خطی و علوم غریبه

تعداد مشاهده: 612 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 280

حجم فایل:139 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل