فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری در قالب pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین (فارسی)

دانلود کاملترین خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین ترجمه محمد ابراهیم محجوب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر

دانلود حل المسائل کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر

دانلود فایل کتاب تحقیق در عملیات 2 عادل آذر در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 دکتر نیکوکار

دانلود کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 دکتر مسعود نیکوکار

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول عادل آذر

دانلود کاملترین خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول عادل آذر و منصور مومنی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت و کنترل پروژه شیرمحمدی

دانلود کاملترین خلاصه کتاب مدیریت و کنترل پروژه دکتر علی حاج شیرمحمدی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب اصول مدیریت رضائیان

دانلود کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان در قالب pdf

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان

حل المسائل پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی و کاربرد های آن ) دکتر محمد رضا مهرگان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی