فایل های دسته بندی سمینار - صفحه 1

سمینار صنایع لبنی

سمینار فرایندهای غشایی و کاربرد آنها در صنایع لبنی، UF اولترافیلتراسیون ، این فایل با فرمت Word و با حجم 27 صفحه و قابل ویرایش می باشد، تاریخچه جداسازی مواد کلوئیدی از محلولها توسط صافیهای غشایی به قرن گذشته بر می گردد . جداسازی آنزیمهای پروتئینها در مقیاس آزمایشگاهی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری

سمینار اثر دما بر روی سیستم اندازه گیری وکنترل آن، این فایل با فرمت Word، با حجم 41 صفحه و قابل ویرایش می باشد، در فصل اول این سمینار یک مقدمه ای از سیستم های اندازه گیری داریم و به تعریف سیستم های اندازه گیری و چگونگی عملکرد آن ها و کارآیی آن ها و خطاهای...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سمینار انرژي هسته اي و كشاورزي

سمینارنقش و كاربرد انرژي هسته اي در كشاورزي ، این فایل با فرمت Word، با حجم 116 صفحه و قابل ویرایش می باشد تزايد روزافزون جمعيت و كمبود مواد غذايي در دنيا موجب توجه دانشمندان به ازدياد محصولات كشاورزي و همچنين بهبود كيفيت آنها گرديده است. در اين راستا مواد راديواكتيو ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل