فایل های دسته بندی روش اجرا - صفحه 1

اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای سقف تیرچه بلوک، این فایل با فرمت Word و با حجم 13 صفحه و قابل ویرایش می باشد، در خصوص ایمنی چنین سقفهایی باید بدانید که در صورتی که سقف تیرچه بلوک مطابق اصول مهندسی و رعایت نکات فنی آن اجرا گردد از ضریب ایمنی...

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل