فایل های دسته بندی بانک ها - صفحه 1

کتاب 2000 تست حسابرسی و استانداردهای حسابرسی غلامرضا کرمی و مجید شهبازی

دانلود کتاب 2000 تست حسابرسی و استانداردهای حسابرسی غلامرضا کرمی و مجید شهبازی در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار سه استاد

دانلود خلاصه کامل و جامع کتاب بازاریابی و مدیریت بازار سه استاد در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب پول , ارز و بانکداری یوسف فرجی

دانلود کتاب پول , ارز و بانکداری یوسف فرجی در قالب pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مدیریت مالی تهرانی

دانلود کتاب مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی در قالب pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب پول , ارز و بانکداری محمد لشکری

دانلود کتاب پول , ارز و بانکداری محمد لشکری در قالب pdf

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مالیه عمومی جمشید پژویان

دانلود کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها از دکتر جمشید پژویان

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب بودجه ریزی دولتی محمد مقیمی

دانلود کتاب بودجه ریزی دولتی محمد مقیمی (نظریه ها , اصول و کاربرد ها از تنظیم تا کنترل)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی در قالب pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول بازاریابی کاتلر

دانلود کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه مهدی زارع

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی