فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

جزوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

جزوه کامل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ ﮔﻮار و اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺨﺖ آرد ﮔﻨﺪم ﺳﻦزده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اجزوه فزودني هاي مجاز در ماهي و فرآورده هاي آن

مقاله کامل و کاربردی افزودني هاي مجاز در ماهي و فرآورده هاي آن

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تاﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

جزوه کامل و کاربردی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آشنایی با بهبود دهنده های نان

جزوه کامل آشنایی با بهبود دهنده های نان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻤﻴﻮه ﺟﺎت ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ، ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻤﻴﻮه ﺟﺎت ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ، ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ، ﺷﺮﺑﺖ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت گلاب و تقلبات آن

پاور پوینت جامع و کاربردی گلاب و تقلبات آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رب گوجه فرنگی و تکنولوژی و فراوری آن

این پاورپوینت در مورد رب گوجه فرنگی و تکنولوژی و فراوری آن در 80 اسلاید زیبا می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تجاري شركت توليد عسل

طرح کارآفرینی طرح تجاري تاسيس شركت توليد عسل طبيعي پويندگان، این فایل با فرمت Word و با حجم 14 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: مراحل انجام شده تاسيس شركت تعاوني توليدي پرورش زنبور عسل گلستان بسته به اداره تعاون شهرستان خمين مراجعه كرد. و بعد از اعلام تقاضاي تاسيس...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی احداث کارخانه شیر پاستوریزه

طرح کارآفرینی احداث کارخانه شیر پاستوریزه، این فایل با فرمت Word و با حجم 72 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بخشی از متن: مقدمه :شير به عنوان يك ماده ي غذايي ارزشمند نخستين و كامل ترين غذاي نوزاد انسان و حيوان را تشكيل مي دهد و در تمام طول دوران رشد عنصري حياتي در جيره غذايي و الگوي تغذيه محسوب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی