فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 3

کاملترین قانون مالیات مستقیم

کاملترین قانون مالیات مستقیم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سبک زندگی اسلامی؛ضرورت‌ها و راهبردها ::.

سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد.

قیمت : 5,999 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی