فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس

تاريخ‌شناسان بر اين باورند كه انسانهاي كنوني فرزندان نياكاني هستند كه روزگاراني در دشتهاي پهناور و شكاف كوههاي بلند به سر مي‌بردند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل