فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان

فرماندهي عالي ارتش آلمان در چند جا بحث «دفاع از مرزهاي شرق» را به ميان مي كشد تا گرفتن داوطلب از يكسو و اعزام نيرو به پزناني و سيلزي را از سوي ديگر موجه جلوه دهد. بايد ديد ديگر بحث از كدام مرزهاست؟

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخچه شهرهای اصفهان، کرج، تهران، مشهد و لرستان

سرزمين اصفهان حدود 2600 سال پيش بخشي از سرزمين ماد بود. بعضي از پژوهشگران عقيده دارند كه نام اين سرزمين در روزگار هخامنشيان گابه يا گي بوده است

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي وضعيت روستاهاي قرتين حسنجون وسيه آباد

منطقه طالقان از نظر جغرافيايي در قسمت غربي استان تهران قرار گرفته است. در واقع از شهرستانهاي غربي استان تهران مي باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي جنبه هاي مختلف استان گيلان از لحاظ مردم شناسي

استان گيلان درحدود 14709 کيلومترمربع مساحت دارد استان گيلان از شمال به قسمتي از مرز کشورجمهوري آذربايجان و به درياي مازندران واز مشرق به استان مازندران واز جنوب به استان هاي قزوين وزنجان وازمغرب به استان آذربايجان شرقي محدود مي باشد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد جغرافیا و فرهنگ و آثار استان کرمانشاه

اين استان از گذشته تا حال مورد توجه نويسندگان بسياري قرار گرفته است. سازمان ميراث فرهنگي گردشگري استان هم فضاي مناسبي را براي گردشگران و بازديدكنندگان فراهم آورده است.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ایلات فارس

اگر بخواهيم گذشته‌ي عشاير ايران را مورد مطالعه قرار دهيم بدون شك بايد مطالعه را از منطقه‌ي فارس آغاز كنيم.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد آفریقا

افريقاي سياه كه هنر سياهان در آن به اوج شكوفايي خود رسيده است، حاشيه غربي تا مركز قاره آفريقا را دربرمي گيرد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد جغرافیای استان اصفهان

استان اصفهان يكي ازتقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران است.ازشمال به استان تهران درياچه نمك و واستان كهگيلويه وبويراحمد و از مغرب به استان لرستان استان خوزستان واستان چهارمحال وبختياري محدوداست

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد جغرافیای استان قزوین

استان قزوين از شمال به استان گيلان، از جنوب به استان مركزي، از مشرق به استان تهران و از مغرب به استان زنجان و همدان محدود است و 1304 متر از سطح دريا ارتفاع دارد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی